Skåneland

Lokalhistoria i Listers & Villands härad

 
 


2019-07-12

Köpenhamn

Igår var Tony och jag i Köpenhamn igen. 2704 foton på 8 volymer han jag med. Förutom Lister och Villands härad som jag forskar i tog stötte jag på Medelstad härads jordebok 1672 som jag tog hela och Göinge härad 1672/73 som jag tog östra delen. Även en Rötelängd över Blekinge och Kristianstad län fota jag.

Men det intressanta var foto på brev av olika typer. Ska bli spännande under höst/vinter att se vad som gömmer sig i dem.

Mendys - 04:20:19 | Lägg till kommentar

Lägg till kommentar

Fill out the form below to add your own comments