Skåneland

Lokalhistoria i Listers & Villands härad

 
 


2019-11-24

Friskyttekapten Hans Engelsen

I Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift som släpps den 8 december har jag en större artikel om friskyttar och snapphanar under skånska kriget i Jämshög.

Där skriver jag om kapten Hans Englesen att han inte hittats i Nättraby. Men i en mantalslängd 1677 finns han i Boråkra, Nättraby socken samt i jordeboken 1685. Jonas Dufwa fick 1 1/3 hemman i Boråkra, Nättraby socken av Karl XI den 30 juli 1678 vilket motsvarar alla fyra gårdarna i Boråkra.

Det finns en jordebok 1680 som tar upp fyra brukare men Hans Englesen och Jonas Dufwa är inte med här, trots att Dufwa fick dem 1678.

Mantalslängden 1684 anger att Kapten Dufwa brukar två av dessa fyra gårdar och Englesen är inte med. Detta betyder är jordeboken 1680 och 1685 inaktuella.

Det sannolika är att han kom från Jämshög till Nättraby runt 1675/76 och miste gården när han blev friskytt (snapphane enligt svenskarna) och den skänktes till Dufwa.

Mendys - 08:39:40 @ Snapphanar och Friskyttar, Jordeböcker, Mantalslängder | Lägg till kommentar

2019-09-03

Casper Due

Idag den 3 september är det 340 år sedan friskyttekaptenen Casper Due spetsades levande. Det är inget vi firar utan vill minnas.

Mendys - 10:02:39 @ Snapphanar och Friskyttar | Lägg till kommentar

2019-07-25

Jämshögs friskyttekompani

Jag har plockat bort den påbörjade artikeln om jämshögskompaniet. Detta eftersom ett flertal nya dokument har hittats som gör att en del måste skrivas om. Det handlar bland annat om några uppdrag de gjorde samt släktförhållanden.
Artiklen kommer att läggas upp till advent eftersom den då även släpps i tryck.

Mendys - 04:35:52 @ Snapphanar och Friskyttar | Lägg till kommentar