Skåneland

Lokalhistoria i Listers & Villands härad

 
 


2019-11-24

Friskyttekapten Hans Engelsen

I Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift som släpps den 8 december har jag en större artikel om friskyttar och snapphanar under skånska kriget i Jämshög.

Där skriver jag om kapten Hans Englesen att han inte hittats i Nättraby. Men i en mantalslängd 1677 finns han i Boråkra, Nättraby socken samt i jordeboken 1685. Jonas Dufwa fick 1 1/3 hemman i Boråkra, Nättraby socken av Karl XI den 30 juli 1678 vilket motsvarar alla fyra gårdarna i Boråkra.

Det finns en jordebok 1680 som tar upp fyra brukare men Hans Englesen och Jonas Dufwa är inte med här, trots att Dufwa fick dem 1678.

Mantalslängden 1684 anger att Kapten Dufwa brukar två av dessa fyra gårdar och Englesen är inte med. Detta betyder är jordeboken 1680 och 1685 inaktuella.

Det sannolika är att han kom från Jämshög till Nättraby runt 1675/76 och miste gården när han blev friskytt (snapphane enligt svenskarna) och den skänktes till Dufwa.

Mendys - 08:39:40 @ Snapphanar och Friskyttar, Jordeböcker, Mantalslängder | Lägg till kommentar

2019-08-04

Ny jordebok

Idag har jag lagt upp en transkribering av en jordebok från 1551 av Ulfstand.
Den ligger under avskrifter.

Den besår av de gods han ägde och det är främst Listers härad men även några gods i Medelstad och Östra härad finns med.

Mendys - 04:00:32 @ Jordeböcker | Lägg till kommentar

2019-07-12

Köpenhamn

Igår var Tony och jag i Köpenhamn igen. 2704 foton på 8 volymer han jag med. Förutom Lister och Villands härad som jag forskar i tog stötte jag på Medelstad härads jordebok 1672 som jag fotograferade hela och Göinge härad 1672/73 som jag fotograferade den östra delen. Även en Rötelängd från 1674 över Blekinge och Kristianstad län fotograferade jag.

Men det intressanta var foton på brev av olika typer. Ska bli spännande under höst/vinter att se vad som gömmer sig i dem.

Mendys - 04:20:19 @ Jordeböcker, Mantalslängder, Arkiv | Lägg till kommentar