Skåneland

Lokalhistoria i Listers & Villands härad

 
 


2019-08-04

Ny jordebok

Idag har jag lagt upp en transkribering av en jordebok från 1551 av Ulfstand.
Den ligger under avskrifter.

Den besår av de gods han ägde och det är främst Listers härad men även några gods i Medelstad och Östra härad finns med.

Mendys - 04:00:32 @ Jordeböcker | Lägg till kommentar

Lägg till kommentar

Fill out the form below to add your own comments