1761 Snöfleboda Stockabro

1761 Karta

Hästabäcks ståcka bro hwaräst nu förlide ej eru nogen bro, utan ligga här nogra gamla stockändar, som föremenas vara lämningar af den gamla stockabron öfver hästabeck, Hben bro (Hästabäcken bro,  min anm.) för medelst beqwämligiare läge är giämte vägen flyttad 50 ?? (ev. 50 Alnar=30 meter) : derifrån 10 (ev. 6 meter) : ut hvarefer vägen nu ligger till Snöfleboda.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *