Välkommen till skaneland.nu som drivs av Göran Mendys.

Här finner ni artiklar, både av mig och andra, samt avskrifter av olika dokument och längder i Lister och Villands härad.

En speciell avdelning är skånska kriget som jag under de senaste åren uteslutande ägnat mig åt. Kortare inlägg gör jag på Facebook  som är offentligt och ni kan följa mig där. Längre artiklar och avskrifter finns i menyn. För att se hela inläggen på Facebook, där de tio senaste visas, krävs att ni klickar på ”View on Facebook”.

Håll markören över fotot nedan för att pausa bildspel.