Detta är inte rättat och ej fullständigt.
Av Göran Mendys

Stedsmål

Helsingborgs län

Göinge

1574/75

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284047,55360593

 

1579/80

börjar bild 72

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284047,55360659

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284047,55360664

 

1582/83

börjar bild 367

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284047,55360766

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284047,55360772

 

1597/98

börjar bild 285

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284047,55360872

stedsel

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284050,55360958

 

1600/02

 

1606/07

börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284051,55361062

 

1610/11

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284051,55361072

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284051,55361096

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284051,55361100

 

1611/12

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284051,55361120

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284051,55361182

 

1612/13

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284052,55361308

 

1613/14

 

1614/15

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#284052,55361757

 

Åhus len

1611/12

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283271,55099704

inga stedsel

 

1612-13

börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55099800

Villand

Bild 10

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55099802

 

1613/14

bild 22 börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55099814

Villand stedsel

bild 43

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55099835

 

1614/15

Bild 70 börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55099862

Villand

Bild 79

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55099871

 

1615/16

bild 166 börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55099958

Villand

Bild 182

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55099974

 

1616/17

Bild 269 börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55100061

Villand

Bild 284

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283273,55100076

 

Kristianstad len

Bok 1

1614/15

se Åhus

 

1615/16

se Åhus

 

1616/17

se Åhus

 

1617/18

Villand

bild 332 börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283646,55227260

Bok 1 forts.

– (endast 40 bilder)

 

Göinge bild 139 (ligger under ekstraskattemandtaller)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283682,55240355

 

1618/19

bok 2 börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283649,55227772

Göinge härad

bild 7

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283649,55227777

Gärds härad

bild 13

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283649,55227783

 

1619/20

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283649,55228026

Göinge härad

bild 343

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283649,55228113

Gärds härad

bild 356

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283649,55228126

Villand härad

bild 364

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283649,55228134

 

bok 3

1620/21

Göinge

Bild 111

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283650,55228322

Gärds

Bild 131

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283650,55228342

Villand

Bild 137

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283650,55228348

 

bok 3 forts.

1621/22

Göinge

Bild 158

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283651,55228723

Gärds

Bild 186

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283651,55228751

Villand

Bild 193

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283651,55228758

 

bok 4

1622/23

Albo 60

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283652,55229103

Göinge ?

Gärds ?

Villand ?

 

1623/24

boken börjar Bild 172

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283652,55229355

bok 4 fortsättning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283653,55229404

Göinge

Bild 95

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283653,55229498

Gärds

Bild 123

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283653,55229526

Villand

Bild 111

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283653,55229514

 

bok 5

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283654,55229816

 

1624/25

Göinge

Bild 213

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283654,55230028

Gärds

Bild 251

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283654,55230066

Villand

Bild 242

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283654,55230057

 

1625/26

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283655,55230276

Gärds, sid 140

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283655,55230388

Göinge, sid 147

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283655,55230395

Albo, sid 170

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283655,55230418

Villand

 

1626/27

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283656,55230682

Villand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283656,55230721

Gärds

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283656,55230734

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283656,55230740

 

1627/28

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283656,55230808

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283656,55231042

Villand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283656,55231057

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283656,55231065

 

1628/29

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283657,55231280

Villand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283657,55231321

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283657,55231332

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283657,55231335

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283657,55231354

 

1629/30

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283658,55231481

Villand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283658,55231644

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283658,55231655

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283658,55231659

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283658,55231670

 

1630/31

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283658,55231796

Villand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283659,55231921

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283659,55231933

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283659,55231943

 

1631/32

boken börjar

Kristianstad len

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232105

Villand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232231

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232242

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232253

 

1632/33

boken börjar bild 226

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232329

Villand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232471

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232478

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232491

 

1633/34

boken börjar bild 440

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232543

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232602

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232615

Villand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232703

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283660,55232729

 

1634/35

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55232736

Stedselböckerna nedan ligger efter 1635/36

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55233084

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55233087

Gärd, Villand, Bleking mfl.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55233091

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55233100

 

1635/36

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55232782

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55232821

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55232824

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55232830

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283661,55232838

 

1636/37

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283662,55233251

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283662,55233398

Villand, Gärd och lite i Blekinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283662,55233416

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283662,55233423

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283662,55233431

 

1637/38

boken börjar bild 283

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283662,55233532

 

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283663,55233678

Villand, Gärd och lite i Blekinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283663,55233693

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283663,55233701

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283663,55233708

 

1638/39

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283664,55233802

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283664,55233944

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283664,55233961

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283664,55233968

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283664,55233973

 

1639/40

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283664,55234124

Villands herreds fogderi, Gärd och Albo herred

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283664,55234222

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283664,55234230

 

1640/41

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283665,55234383

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283666,55234473

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283666,55234496

 

1641/42

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283666,55234669

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283666,55234736

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283666,55234753

 

1642/43

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283667,55234984

 

1643/44

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283668,55235442

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283668,55235460

Regenskab aff Willantz herits fogderi sampt Aahus gaard och … i Gierds herridt

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283668,55235466

kompani med ort

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283668,55235651

 

1644/45

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283669,55235773

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283669,55235850

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283669,55235861

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283669,55235867

Villand och Gärd (först mtl)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283669,55235888

kompani med byar, finns flera

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283670,55236109

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283670,55236147

 

1645/46

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283671,55236235

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283671,55236453

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283671,55236462

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283671,55236470

 

1646/47

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283671,55236534

Krigsskador i Gärd, Albo och Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283671,55236608

 

1647/48

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283672,55236672

Västra Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283672,55236805

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283672,55236815

Gärd och Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283672,55236823

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283672,55236829

Östra Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283672,55236832

 

1647/48

boken börjar

?

 

1648/49

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283672,55236851

Västra Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283673,55237004

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283673,55237010

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283673,55237029

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283673,55237040

Östra Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283673,55237042

 

1649/50

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237237

Västra Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237381

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237387

Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237396

Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237404

 

1650/51

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237414

Östra Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237591

Västra Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237599

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237611

Gärd och Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237618

 

1651/52

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283674,55237666

kompani med orter

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283675,55237769

Göinge (västra och östra)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283675,55237796

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283675,55237815

Gärd och Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283675,55237821

 

1652/53

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55237827

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55237866

Villand och Gärd m.fl. bild 115-127

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55237940

 

1623/54

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55237953

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238065

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238076

Gärd och Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238081

 

1654/55

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238087

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238148

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238159

Gärd och Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238165

 

1655/56

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238187

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238275

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238290

Gärd och Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238303

 

1656/57

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238340

Göinge

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238452

Villand och Gärd

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238462

Gärd och Albo

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238467

 

1657/58

boken börjar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283677,55238488

inga stedsel