1679 till 1682 Skattefrihetsbrev för de som flytt till Danmark

Denna sidor är till för forskare och författare. Logga in för att komma vidare.

Inloggning för befintliga användare