Arkivforskare och lokalhistoriker
Göran Mendys (tidigare Gunnarsson)
Bredgatan 13A
293 34 Olofström
Mobil: 073-0660923
Epost: goran.mendys@gmail.com