Tillägg

Snapphanar och friskyttar i Kyrkhults socken
Kyrkhults hembygdsförening, Vår hembygd 2019

Sid 34
Vid en granskning av den militära utskrivningslängden från år 1674 finner man ingen Engle eller Englesson i Nättraby socken.

I en mantalslängd från 1677 finns Hans Engelsson i Boråkra, Nättraby socken. Gården fråntogs honom och gavs till sjökapten Jonas Dufwa i Boråkra (senare Västeråkra).

Sid 39
I stycket som behandlar var Jämshögs friskyttekompani tog vägen antyds att det kan vara de som gav upp i september 1679 eftersom väldigt få har återfunnits efter kriget. Nya fynd visar att Hans Engelsen omnämns sista gången den 16 december 1678 och är död före maj 1679.

Kyrkhultsbor som var med och förorsakade Örkeneds bränning
Kyrkhults hembygdsförening, Vår hembygd 2021

Sid 34
Det enda som finns bevarat av hur utgången blev är från den grupp som gick från Ivetofta via Vånga till Nyteboda. I ett brev, skrivet på måndagskvällen i Nyteboda till Karl X I , berättas att mellan Vånga och Nyteboda träffade de på åtta snapphanar i den norra gården i Grönhult.

Det finns en rapport från Karl XI till George (Göran) Sperling från 27 april där han skriver att allenast 6 ihielskutna och en tagen. Han nämner inget om döda i Örkened i rapporten.